6111 Sayılı Teşvik Danışmanlığı

6111 Sayılı Kanunun 74. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 10 madde ile ihdas edilmiş ve işverenlerin 1 Mart 2011 tarihinden itibaren işe alacakları işçilerin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer diğer koşulları sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması uygulaması 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer SGK Teşvikleri Danışmanlığı

55225 25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki, 5510 Kuruma Borcu olmayanlara Verilen %5lik Teşvik,5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri (Ar-Ge) Teşviki 14857 Engelli İstihdamı Teşviki, 15921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı, 25510 16322 26322 Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki, 06486 İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan Türk işçiler Teşviki, 46486 56486 66486 Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük olan illere ilave %6 lık indirim, 06645 İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik, 00687 KHK İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki, Ve yayımlanacak yeni SGK teşvikleri hakkında Teşvik Danışmanlığı…

Asgari İşçilik Danışmanlığı

SGK mevzuatı ile ilgili olarak ihale konusu işler ve özel bina inşaat işyerleri ile ilgili Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik oranının hesaplanması ve Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi alınması sürecinin takibinin yapılması, işveren tarafından yürütülen projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması... Özellikle ihale konusu işlerde ve inşaat işlerinde işin belirli bir kısmının verildiği taşeronlarla ilgili, işverenin çıkarları doğrultusunda, taşeron sözleşmelerinin düzenlenmesi...

Vergi Danışmanlığı

İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek, Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve danışmanlık, İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması, Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü, Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması Vb. konularında danışmanlık hizmetleri…